Show Dentists Near Me new online directory. Find Your broadway shows new york city tickets.

Disclaimer

1 Ster2 Sterren3 Sterren4 Sterren5 Sterren (Nog geen sterren)

De op deze website gepubliceerde informatie is en blijft uitsluitend de persoonlijke mening of visie van de auteur. Deze informatie kan nimmer worden uitgelegd als standpunt, visie of denkwijze van de uitgever van deze website, Harm Dijkman.

Dit geldt eveneens voor reacties van bezoekers. Aangezien de uitgever op geen enkele wijze invloed kan uitoefenen op deze reacties komen deze geheel voor rekening van de betreffende bezoeker en reflecteren ook deze reacties geen standpunt, visie of denkwijze van Harm Dijkman. 

Harm Dijkman behoudt zich het recht voor om reacties te weigeren of in te korten. Niet relevante reacties, reacties met een commerciële boodschap, reacties welke discriminerend of aanstootgevend zijn of waarbij anderszins fatsoensnormen worden overschreden worden direct verwijderd. IP-nummers worden opgeslagen.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de op deze website geplaatste informatie of eventuele adviezen. Het opvolgen van adviezen op deze website geschiedt geheel voor eigen risico en verantwoording van de lezer van deze website. Harm Dijkman aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade op welke manier dan ook ontstaan, door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van op deze website gepubliceerde informatie.

Op de weblog geplaatste foto’s en afbeeldingen worden geacht deel uit te maken van het publieke domein. Indien u het copyright op een op deze website geplaatste afbeelding, foto, artikel of ander werk bezit, e-mail de redactie en de betreffende uiting zal direct worden verwijderd. Harm Dijkman aanvaardt mede gezien deze werkwijze geen aansprakelijkheid voor eventuele inbreuk op auteursrechten van derden door het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers.

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is alle op deze website gepubliceerde informatie eigendom van Harm Dijkman. Niets van deze site mag zonder voorafgaande toestemming van de uitgever worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere websites. Afdrukken van pagina’s zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Iedereen die zich toegang verschaft tot deze website wordt geacht op de hoogte te zijn van deze gebruiksvoorwaarden en hiermee te hebben ingestemd.

Harm Dijkman behoudt zich het recht voor deze disclaimer naar eigen inzicht te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht.